DE CZ EN Print

GEOMANTIE A SAKRÁLNÍ STAVBY

SILOVÁ MÍSTA
SÍLA MEDITACE

Kostely a poutní místa se vždy stavěly na silových místech. Dřívější stavitelé pracovali při projektování sakrálních stavebgeomantií a se známými přírodními energiemi. Snažili se dosáhnout energetické harmonizace kostelních prostor, aby podpořili návštěvníky chrámů v meditaci a čerpání energie při modlitbě.

Dnes se takové energie vyhledávají pomocí virgule nebo kyvadla.