DE CZ EN Print

DĚJINY STAVBY

Farní kostel sv. Jiří

  • Původní stavba pochází ze 13. století.
  • kněžiště z druhé poloviny 15. století
  • původní halový dvoulodní prostor o třech klenebních polích z roku 1516
  • rozšíření západní a východní strany v roce 1963