DE CZ EN Print

DĚJINY STAVBY

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

  • Jižně od farního kostela stála dřevěná kaple.
  • Původní románská stavba pochází z doby kolem roku 1270.
  • Presbytář z počátku 14. stol., pozdně gotická hala tvořená dvěma loděmi o čtyřech klenebních polích s křížovou žebrovou klenbou vznikla kolem roku 1460.
  • rozšíření kostela v roce 1970, autorkou skleněných vitráží v oknech je Margret Bilger