DE CZ EN Print

DĚJINY STAVBY

Filiální kostel sv. Michaela Archanděla se nachází přesně na hranici evropského rozvodí říčních systémů Dunaje a Vltavy, resp. Labe.

  • Původně zde stál dřevěný kostel pravděpodobně z 11. stol., v německy hovořících oblastech jediný příklad svého druhu, který by bylo možno rekonstruovat.
  • Románský kostel s věží nad presbytářem na čtvercovém půdorysu byl zničen ve 30. letech 15. století husity.
  • Nová dvoulodní stavba o čtyřech klenebních polích byla dokončena v roce 1520.
  • pozdně gotický křídlový oltář tzv. Dunajské školy z freistadtské dílny Lienharta Krapfenbachra (1522)