DE CZ EN Print

YIN YANG

YIN YANG
LEVOTOČIVÁ PRAVOTOČIVÝ
Ženský aspekt/td> Mužský aspekt
PASIVNÍ PRASÍLA AKTIVNÍ PRASÍLA
Studené barvy
jako např. MODRÁ
Teplé barvy
jako např. ČERVENÁ

*BE = jednotky BOVISŮ = vyjádření biometrické kvality převládající na určitém místě. Označení podle biometru, který stanovil Francouz André BOVIS (1871-1947). Běžná hodnota bioenergetické kvality v přírodě odpovídá hodnotě cca. 6.500 BE.

GEOMANTIEČERPÁNÍ ENERGIÍ JIN-JANG

Staří stavitelé vytvořili své architektonické dílo zcela vědomě tak, aby v interiéru kostela dosáhli optimálního, stejnoměrně harmonického a nám příjemného toku energie.

„Silová místa“ jsou i mezi sebou provázána ustavičnou energetickou komunikací, takže jsou stále nově doplňována především při bohoslužbách pronášenými modlitbami, přáními a prosbami.

Přímo před hlavním oltářem, kde kněz původně prováděl rituální akt „proměňování“, nalézáme neobvykle vysokou kvalitu bioenergetických vibrací.

V Leopoldschlagu bylo zaznamenáno 20.000 jednotek bovisů (BE)*.

Průměrná hodnota energie v přírodě činí cca. 6.500 BE*. Toto je také rozmezí, které je člověku příjemné. Pokud nám určité bioenergie chybí, můžeme je čerpat z pásem, ve kterých jsou bioenergetické hodnoty vyšší než 7.000 BE*.