DE CZ EN Print

VYZKOUŠEJTE SAMI SÍLU TOHOTO POUTNÍHO MÍSTA!

Ve vnitřních prostorách kostela můžeme pocítit zvláštní koncentraci bioenergie. Při hledání energie člověk většinou vycítí správné místo, kde je koncentrovaná energie, jíž právě potřebuje.

  • Vejděte do kostela, pokuste se najít takováto energeticky silná místa a nechte na sebe působit jejich sílu!
  • Intuitivně nalezněte správné místo, na kterém působí bioenergie, již momentálně potřebujete.

Modlitba příjem bioenergetických vibrací umocní a může vyvolat pozitivní změnu.

Vydejte se také za …