DE CZ EN Print

VYZKOUŠEJTE SAMI SÍLU TOHOTO POUTNÍHO MÍSTA!

Vedle jižní části kostela můžeme pocítit typicky přírodní silové místo, které bylo ovlivněné člověkem, resp. sakrální stavbou. Stavby kostelů byly na takovýchto místech obvyklé.

Stavitelé gotického chrámu se rozhodli zřídit kostel na silovém místě, na kterém se kříží dvě vodní žíly. V kněžišti působí energie JIN o síle 13.000 BE*, v kostelní lodi energie JANG o síle 11.000 BE*.

Vydejte se také za …