DE CZ EN Print

YIN YANG

YIN YANG
LEVOTOČIVÁ PRAVOTOČIVÝ
Ženský aspekt/td> Mužský aspekt
PASIVNÍ PRASÍLA AKTIVNÍ PRASÍLA
Studené barvy
jako např. MODRÁ
Teplé barvy
jako např. ČERVENÁ

*BE = jednotky BOVISŮ = vyjádření biometrické kvality převládající na určitém místě. Označení podle biometru, který stanovil Francouz André BOVIS (1871-1947). Běžná hodnota bioenergetické kvality v přírodě odpovídá hodnotě cca. 6.500 BE.

GEOMANTIESILOVÉ MÍSTO VEDLE KOSTELA

Slovo „geomantie“ je odvozeno od řeckého „geos“=země a „manteia“=zření/věštba. V geomantii pojem „věštba“ neoznačuje předpovídání budoucnosti, nýbrž popis energetické kvality místa.

Bioenergie se vyhledávají pomocí kyvadla nebo virgule. „Měřickým přístrojem“ je v tomto případě člověk. Na základě mikroskopických pohybů svalů dospějeme k „výsledku“ zobrazenému kyvadlem či podobně.

Další možností ověření je statické zachycení. Jak se cítím na tomto místě? Cítím se výborně, jsem zamyšlen, připraven naslouchat nebo komunikovat?

Pokud má stejný pocit více osob, můžeme vycházet z toho, že se jedná o bioenergii, která na tomto místě převládá.