DE CZ EN Print

VYZKOUŠEJTE SAMI SÍLU TOHOTO POUTNÍHO MÍSTA!

Po obou stranách kostelních zdí stoupá vzhůru stejnoměrně rozptýlená energie, která se ve středu splétá do spirály.

Tímto vznikají dvě rozdílná pole:

Levá strana je pravotočivá (JANG = mužský princip), je to „strana pro ženy“, které zde čerpají „mužskou energii“.

Pravá strana je levotočivá (JIN = ženský princip), je to „strana pro muže“, kteří zde čerpají „ženskou energii“.

Vydejte se také za …